KS GEOKONSULT KÄNNER

MARKGRUNDEN OCH BERGVÄRMEN

Oy KS Geokonsult Ab har hela 29 års erfarenhet av grundundersökningar och företaget har redan sedan 2003 utfört tusentals bergvärmeborrningar. KS Geokonsult valdes 2008 till årets företag i Kronoby.

VÄLJ ERFARENHET!

KS Geokonsult har gedigen yrkeskunskap, lång erfarenhet och en unik utrustning för markundersökningar. Den på egen planering och konstruktion baserade utrustningen garanterar framkomst även i svår terräng.
Bergvärmens popularitet växer ständigt — vilket inte är att undra på. Bergvärme är det fördelaktigaste uppvärmningsalternativet, miljövänligt och bekymmerslöst.

SV_AA_LOGO_Ab_KS_Geoenergi_Oy_FI_385626_web

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

GRUNDUNDERSÖKNING

ALLTID INNAN DU BÖRJAR BYGGA

KS Geokonsult har 29 års erfarenhet av grundundersökningar. När du låter göra en grundundersökning innan du inleder byggarbetet kan du lugnt bygga på god grund. Avsikten med en grundundersökning är att bl.a. bestämma markgrundens bärförmåga samt övriga egenskaper.

Undersökningsresultaten är viktiga vid optimering av byggnadernas dimensionering samt vid bedömning av kostnaderna för de kommande grundnings- och jordbyggnadsarbetena. Lösningarna beror på markgrundens beskaffenhet.

Läs mer!

BERGVÄRMEBORRNING

BERGVÄRME ÄR EN SÄKER LÖSNING

Bergvärme är en säker, billig, bekymmerslös, trygg och miljövänlig uppvärmningslösning. KS Geoenergi har utfört tusentals bergvärmeborrningar för såväl stora byggnader som för nöjda egnahemsägare.

Bergrunden är naturens egen värmereservoar, som är fylld med förnybar energi. Bergrundens temperatur djupt under marken är konstant 7-8 grader året om. Med hjälp av en bergvärmepump kan en fyrfaldig mängd energi utvinnas i förhållande till vad värmepumpen förbrukar, vilket ger en avsevärd sänkning av byggnadens uppvärmningskostnader!

Läs mer!

Kontakta Oss

Grundundersökningar:

Kenneth Nordström

Grundundersökningar:

Jimmy Bexar

Bergvärmeborrningar och försäljning:

Stefan Storvall

Arbetsledare

Jari Emmes

Adressuppgifter

Leveransadress

  • Industrivägen 2   68500 Kronoby Finland

Postadress

  • Friggasvägen 8 68500 Kronoby Finland