GRUNDUNDERSÖKNING

ALLTID INNAN DU BÖRJAR BYGGA

KS Geokonsult har 29 års erfarenhet av grundundersökningar. När du låter göra en grundundersökning innan du inleder byggarbetet kan du lugnt bygga på god grund. Avsikten med en grundundersökning är att bl.a. bestämma markgrundens bärförmåga samt övriga egenskaper. Undersökningsresultaten är viktiga vid optimering av byggnadernas dimensionering samt vid bedömning av kostnaderna för de kommande grundnings- och jordbyggnadsarbetena. Lösningarna beror på markgrundens beskaffenhet.

VÄLJ RÄTT LÖSNING

Med hjälp av en grundundersökning kan man undvika felaktiga lösningar. Skadorna efter sådana lösningar kan vara omöjliga eller mycket dyra att korrigera i efterhand. Moderna byggnader är fulla av sådan teknik, som lätt kan skadas, om grunden inte är stabil.

Vid en grundundersökning kan man också fastställa om markgrunden är förorenad, t.ex. i anknytning till tidigare soptippar och servicestationer. Undersökningen görs ofta i samband med försäljningen, emedan fastighetens ägare ansvarar för markgrundens skick vid försäljningen.

Bekanta dig med markundersökningen. 

[]
1 Step 1
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM GRUNDERSÖKNINGAR
Namn
Adress
Telefon
Meddelande till KS GEOKONSULT
0 / 1000
Jag tillåter att det i fortsättningen sänds erbjudanden och information till mig.
Namn- och adressuppgifter för dem som har fyllt i kontaktformuläret överlåts inte till utomstående parter eller används annars i strid med personuppgiftslagen.
Previous
Next