BERGVÄRME

EN SÄKER LÖSNING

Bergvärme är en säker, billig, bekymmerslös, trygg och miljövänlig uppvärmningslösning. KS Geoenergi har över 10 000 bergvärmeborrningar för såväl stora byggnader som för nöjda egnahemsägare. Bergrunden är naturens egen värmereservoar, som är fylld med förnybar energi. Bergrundens temperatur djupt under marken är konstant 7-8 grader året om. Med hjälp av en bergvärmepump kan en fyrfaldig mängd energi utvinnas i förhållande till vad värmepumpen förbrukar, vilket ger en avsevärd sänkning av byggnadens uppvärmningskostnader!

ÖVERLÄGSET ALTERNATIV

I jämförelse med jordvärme är bergvärme ett överlägset alternativ beträffande såväl energieffektivitet, funktionssäkerhet som lättanvändbarhet. Jordvärme förutsätter omfattande markarbeten, när den slingrande rörledningen skall grävas ner under gårdsplanens gräsmatta. Bergvärme kräver väldigt liten yta.

Mycket mer info på våra nya hemsidor!

Bekanta dig med bergsvärmeborrning. 

Bekanta dig med montering av kollektorer

[]
1 Step 1
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM BERGVÄRME
Namn
Adress
Telefon
Meddelande till KS GEOENERGI
0 / 1000
Jag tillåter att det i fortsättningen sänds erbjudanden och information till mig.
Namn- och adressuppgifter för dem som har fyllt i kontaktformuläret överlåts inte till utomstående parter eller används annars i strid med personuppgiftslagen.
Previous
Next