Häng med!

Nytt i KS Geoenergi

Ägarstrukturen i KS Geoenergi har ändrat. KS Geoenergi, med ägaren Kenneth Nordström som tidigare ägt Geoenergi helt, har fått tre nya delägare. Delägare i KS Geoenergi är KS Geokonsult (Kenneth Nordström), Sven Nynäs och Stefan

Fyran på plats!

Nu är vår fjärde Atlas 35:a på plats! Snart kör vi med följande nya kombination! Trevlig sommar!

KS Geoenergi förnyar

KS Geoenergi förnyar maskin och bilparken. Innan juli månad är över har vi i bruk fyra nya Atlas 35 bars kompressorer. Vi hoppas också ha igång två fyraxlade lastbilar som får med både kompressor och