Ägarstrukturen i KS Geoenergi har ändrat. KS Geoenergi, med ägaren Kenneth Nordström som tidigare ägt Geoenergi helt, har fått tre nya delägare. Delägare i KS Geoenergi är KS Geokonsult (Kenneth Nordström), Sven Nynäs och Stefan Storvall. Från 1 september fungerar Stefan Storvall som VD för företaget. Han ansvarar fortfarande för marknadsföring och försäljning.

Under sommaren har KS Geoenergi förnyat maskinparken och bytt ut de gamla 25 bars IR kompressorerna mot fyra nya 35 bars kompressorer från Atlas Copco. Två fyraxlade bilar med plats för borrigg och kompressor har också skaffats. Allt för att bättre kunna betjäna kunderna ännu effektivare än hittills.